کارگاه آشنایی با رشته فقه الجزاء ویژه ی طلاب ورودی تخصصی
 اپراتور سایت  13 مرداد 1398   اضافه کردن دیدگاه جدید

به گزارش روابط عمومی، کارگاه آشنایی با رشته فقه الجزاء ویژه ی طلاب ورودی تخصصی، در مدرسه عالی فقه های تخصصی برگزار شد. در این کارگاه که با هدف آشنایی و شناخت هر چه بیشتر طلاب جدید الورود با رشته فقه الجزاء برگزار گردید استاد دکتر احمد حاجی ده آبادی ابتدا با بیان ضرورت و اهمیت تشکیل رشته فقه الجزاء به بیان تفاوتهای آن با رشته فقه القضاء پرداختند. همچنین ایشان در ادامه به تبیین و توضیح مسائل این رشته پرداخته و اهداف و واحد های درسی این رشته را برای طلاب تشریح نمودند.

 
دکتر احمد حاجی ده آبادی
 
تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید