زمان بندی برنامه امتحانات دوره تابستان (سال تحصیلی 99-1398)(دروس خارج فقه تخصصی)
 اپراتور سایت  18 تیر 1398   اضافه کردن دیدگاه جدید

 masomieh

حجه الاسلام محمد زارع قراملکی از امور آموزش گروههای فقه تخصصی ابراز داشت که طرح کلی زمان بندی برنامه امتحانات دوره تابستان سال تحصیلی 99-1398، دروس خارج فقه تخصصی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی به شرح ذیل میباشد و جزئیات تفصیلی برنامه در روز های آینده متعاقبا اعلام خواهد شد. 

امتحانات شفاهی:

تاریخ شروع: روز یکشنبه 1398/04/30

تاریخ پایان: روز پنجشنبه 1398/05/10

امتحانات کتبی:

تاریخ شروع: روز شنبه 1398/05/12

تاریخ پایان: روز پنجشنبه 1398/05/17

تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید