برنامه امتحانی نیمسال دوم97-96-خارج عمومی
 اپراتور سایت  30 خرداد 1397   اضافه کردن دیدگاه جدید

باسمه تعالی

برنامه امتحانی نیمسال دوم 97-96 مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی- مقطع خارج عمومی

 

ایام هفته

امتحان شفاهی

اساتید مدرسی و واعظی

امتحان کتبی

شنبه         97/04/02 خارج فقه     ساعت 10
یکشنبه     97/04/03
خارج فقه       ساعت 10 رجال/   ساعت 18:30
       دوشنبه       97/04/04
اصول/ استاد مقیمی،       ساعت 18:30
سه شنبه     97/04/05
خارج اصول ساعت 10 صبح و18 عصر
چهارشنبه     97/04/06
پنج شنبه     97/04/07
قواعد فقهی / مدنی         ساعت 11
تصویر امنیتی

تصویر امنیتی جدید